Stefil d.o.o.

za veleprodaju, grafičke i knjigovodstvene usluge

Tiskara: I. Mažuranića 2/III, Čakovec

Sjedište: A. G. Matoša 16, 40000 Čakovec
Telefon: +385 40 313 066
Fax: +385 40 313 094
E-mail: stefil@stefil.hr

Erste & Steiermaerkische Bank, Konto: 2402006-1100030050 • MB: 0135399
Član uprave: Robert Siladi, prof.
Trgovački sud u Varaždinu – Tt-99/458-2, MBS 070019128
Temeljni kapital: 18 600,00 kuna, uplaćen u cjelosti